Szkoły w Tczewie

Szkoły w Tczewie

Wykonaliśmy dwa wielobranżowe opracowania na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tczewie:

  1. Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy poddasza oraz wybranych elementów zewnętrznych Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie w ramach zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego”
  2. Program funkcjonalno-użytkowych przebudowy wiaty oraz dwóch pomieszczeń budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie ramach zadania pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego”

Opracowania zawierały koncepcyjne rozwiązania w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz kosztorysy. Zlecenie obejmowało także wykonanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia.