OFERTA

 

DORADZTWO


Rozpoczynając od projektów koncepcyjnych, ustalamy założenia funkcjonalne, użytkowe i finansowe dla planowanej inwestycji. Podczas tego etapu służymy doradztwem i możliwością konsultacji ze specjalistami w danej dziedzinie. Możliwe jest także wstępne oszacowanie kosztów.

 

PROJEKT


Wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane wraz przygotowaniem wszelkich dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. W kolejnym etapie możliwe jest przygotowanie dokumentacji wykonawczej z szczegółowymi przedmiarami i kosztorysami. Więcej…

 

BUDOWA


Na podstawie własnych lub dostarczonych przez inwestora projektów wykonujemy w pełnym zakresie prace budowlane oraz  pomiary niezbędne do odbioru budynku i otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Więcej…

 

GWARANCJA JAKOŚCI


Nasza firma zapewnia gwarancję na wykonane zadania oraz wsparcie w całym okresie inwestycyjnym. Posiadamy ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia 2.000.000,00 PLN.