Grupa Wirtualna Polska

Grupa Wirtualna Polska

Wykonaliśmy wielobranżowy wariantowy program funkcjonalno-użytkowy przebudowy i rozbudowy siedziby Grupy Wirtualana Polska SA. Następnie powstał wielobranżowy projekt budowlany.