Budynek zabytkowy w Toruniu

Budynek zabytkowy w Toruniu

Zakończyliśmy prace nad projektem budowlanym zamiennym przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych w Toruniu. Projekt bardzo wymagający i nietypowy. Obecnie trwają prace nad projektem wykonawczym.

 

Toruń ul. Bydgoska